Artikel Pondok Jamil

Pondok Jamilurahman

WASPADA TERHADAP PERANGKAP SETAN (4 - 6)

Abu Bassam | Kamis, 10 November 2016 - 07:52:03 WIB | dibaca: 2253 pembaca

Perangkap serta tipu daya Iblis yang keempat yang disarikan dari kitab Talbis Iblis adalah:

Maksiat dan perbuatan keji (jahat)

Allah  berfirman:

“Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” [ Al-Baqoroh : 169 ].

Alangkah banyaknya manusia yang terperangkap dengan perangkap setan yang satu ini, setan menghiasi pada manusia perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan dan memberikan janji-janji palsu kepada mereka, alangkah ruginya orang-orang yang taat kepada setan, karena setan akan berlepas diri dari mereka dan akhirnnya mereka akan menjadi penghuni neraka bersama setan, firman Allah :

“(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) syaitan ketika dia berkata kepada manusia: "Kafirlah kamu", maka tatkala manusia itu telah kafir ia berkata: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Robb semesta alam". Maka akhir keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya (masuk) ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.” [ Al-Hasyr : 16 ].


WASPADA TERHADAP PERANGKAP SETAN (5)

Perangkap dan tipu daya Iblis selanjutnya yang disarikan dari kitab Talbis Iblis adalah:

Kemiskinan

Setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, menghalangi manusia untuk berinfak, dan menjadikan mereka amat rakus dengan dunia, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dunia yang fana dan penuh dengan tipu daya serta lalai terhadap peringatan dan kewajiban yang Allah bebankan pada mereka. Firman Allah

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” [ Al-Baqoroh : 268 ].


WASPADA TERHADAP PERANGKAP SETAN (6 - Terakhir)

Perangkap dan tipu daya Iblis yang terakhir yang disarikan atau diringkaskan dari kitab Talbis Iblis, ialah:

Angan-angan dan khayalan

Angan-angan kosong dan janji yang muluk merupakan tipu daya dan perangkap setan yang cukup ampuh, berapa banyak korban perangkap busuk yang satu ini, sehingga kita menyaksikan manusia-manusia yang lalai dari mengingat Allah Ta'alaa  dan lebih senang berhayal dan berangan-angan.

Firman Allah Ta'alaa:

“Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.”

[ An-Nisa’ : 120 ].

Kita selalu memohon perlindungan kepada Alloh Ta'alaa untuk dijauhkan dan tidak terjebak dalam perangkap-perangkap setan.


----------------------
via Telegram Channel :
Telegram.me/TausiyahBimbinganIslamBerita Terkait